Գործարանային տեսք

Գործարանային տեսարան

Գործարանային շենքեր

Գործարանային տեսք 2

Գործարանային շենքեր

Նմուշների սենյակ

Նմուշների սենյակ

Հանդիպում սենյակ

Հանդիպում սենյակ

CNC խանութ-4

CNC

Die casting խանութ

Die Casting

Դղրդացում

Դղրդացում

Փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Յուղազերծում

Յուղազերծում

Ներծծում

Ներծծում

Փոշի ներկ-1

Փոշի ներկում