առավելություն_բգ

Ներքին կառույցների ձուլման բրա և հիմք